Lauksaimniecībā izmantojamo resursu indeksi 2015.gadā (ceturkšņi)