Lauksaimniecībā izmantojamo resursu indeksi 2014 gads, ceturkšņi