Lauksaimniecībā izmantojamo resursu indeksi 2014. gadā.