Par mums

Ar 2004.gada 1.maiju Latvija kā viena no ES dalībvalstīm uzsāka lauksaimniecības un pārtikas produktu cenu ziņošanu. Saskaņā ar MK noteikumiem Zemkopības Ministrija uzdeva LVAEI vākt, apkopot un ziņot Eiropas Komisijai informāciju par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem.

Informācijas vākšanas nepieciešamību nosaka MK noteikumi Nr. 841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem”.

Informācijas sniedzēji ir:

  • piena produktu ražotāji
  • kautuves
  • liellopu un cūku audzētāji
  • mājputnu gaļas ražotāji
  • olu ražotāji
  • graudu pārstrādes uzņēmumi
  • dārzeņu, augļu un ogu audzētāji un importētāji
  • šķiedras linu pārstrādātāji un tirgotāji
  • ziedu audzētāji un importētāji.

Iegūto lauksaimniecības produktu cenu un tirdzniecības apjomu informāciju izmanto Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanai – lauksaimniecības produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai, intervences pasākumu pamatošanai un noteiktu lauksaimniecības produktu muitas vērtību noteikšanai.

Kopš 2004.gada šo uzdevumu pildīja LVAEI Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs Dr. oec. Ingūnas Gulbes vadībā.

Ar 2011. gadu to veic LVAEI Agro biznesa informācijas un analīzes nodaļa Dr. oec. Valdas Bratkas vadībā.