Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Tirgus un cenu informācijas apkopošana, analīze izplatīšana lietotājiem

  Projekta vadītājs

  Ingūna Gulbe Assoc.prof., Dr.oec.

  LVAEI izpildītāji

  Juris Hāzners maģistrs uzņēmējdarbības vadībā, Iveta Klimoviča , Ligita Turnere , Nauris Grazdiņš

  Projekta pasūtītājs

  LR ZM Lauku atbalsta dienests

  Realizēšanas gads

  2001