Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Tirgus aizsardzības pasākumu analīze un priekšlikumu izstrāde to efektivizēšanai

  Projekta vadītājs

  Ingūna Gulbe Assoc.prof., Dr.oec.

  LVAEI izpildītāji

  Juris Hāzners maģistrs uzņēmējdarbības vadībā, Iveta Klimoviča , Ligita Turnere

  Projekta pasūtītājs

  LR ZM

  Realizēšanas gads

  2000