Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Netradicionālo lauksaimniecības nozaru katra izvēlētā virziena ekonomiskais pamatojums

  Projekta vadītājs

  Ingūna Gulbe Assoc.prof., Dr.oec.

  LVAEI izpildītāji

  Juris Hāzners maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

  Citas iesaistītās institūcijas

  Z.Ķikāns

  Projekta pasūtītājs

  LR ZM

  Realizēšanas gads

  1998