Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Projekts "Informācija par zivsaimniecību"

  Projekta vadītājs

  Ingūna Gulbe Assoc.prof., Dr.oec.

  LVAEI izpildītāji

  Jānis Andersons

  Projekta pasūtītājs

  LR Zemkopības ministrija

  Realizēšanas gads

  2005

  http://www.zic.lv/new/