Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Gaļas produktu specifisko identificēšanas prasību harmonizēšana ar ES prasībām

  Projekta izpildes rezultātā:Projekta izstrādes gaitā tika apzinātas, izvērtētas un apkopotas jaunākās ES prasības gaļas produktu marķēšanai, kā arī dažu prasību ieviešanas pieredze ES valstīs, pamatojoties uz kurām, tika izstrādāti priekšlikumi LR normatīvajiem aktiem par:- gaļas produktu (izstrādājumu) marķēšanas mērķiem un gaļas sastāvdaļu norādei nepieciešanā termina “gaļa” jaunās definīcijas un termina “gaļas blakusprodukti” definīcijas ieviešanu;- gaļas apstrādes veidu un ūdens satura gaļas produktā (izstrādājumā) norādi;- gaļas produktu (izstrādājumu) sastāvdaļu un kvantitatīvo sastāvdaļu norādi marķējumā.Izstrādāts ar ES direktīvām harmonizēts gaļas satura noteikšanas metodes gaļas produktos projekts. Rezultāta praktiskā nozīme un konkrētais pielietojums Izstrādājot un apstiprinot ar ES prasībām harmonizētas gaļas produktu (izstrādājumu) marķēšanas specifiskās prasības, tiks realizēts sekojošais:- radīti godīgas tirdzniecības un konkurences priekšnoteikumi gaļas produktu (izstrādājumu) ražotājiem;- garantētas patērētāju tiesības iegūt objektīvu informāciju par gaļas produktu un nodrošināta patērētāju ekonomiskā aizsardzība saskaņā ar ES prasībām;veicināta Latvijas gaļas produktu tirgū iesaistīto ražotāju konkurētspējas paaugstināšanās, lai sekmīgāk varētu iekļautie kopējā ES tirgū.

  Projekta vadītājs

  Ligita Melece Dr.oec.

  LVAEI izpildītāji

  Ilze Šēna

  Citas iesaistītās institūcijas

  Jānis Zutis

  Projekta pasūtītājs

  LR Zemkopības ministrija

  Realizēšanas gads

  2001